Gospodine posve me predaj sebi

Gospodine moj i Bože moj,
uzmi od mene sve što me od tebe udaljuje.
Gospodine moj i Bože moj,
daj mi sve što me k tebi vodi.
Gospodine moj i Bože moj,
oduzmi me meni i posve me predaj sebi.

sv. Nikola iz Flüe (1417. - 1487.)

Neka te ništa ne plaši

Neka te ništa ne buni
i ništa ne plaši.
Sve prolazi.
Bog se ne mijenja.
Strpljivost postiže sve.
Tko ima Boga,
Ništa mu ne manjka.
Sam Bog dostaje.

Sv. Terezija od Isusa (1515. - 1582.)