Molitva za uspjeh na ispitu

Dobri Bože,
zahvaljujem Ti na svim darovima koje mi daješ.
Udijeli mi milost da se uvijek njima služim Tebi na slavu,
za svoje posvećenje i na dobro drugih.

Daj da uvijek budem radosna srca.
Blagoslovi moje roditelje i bdij nad mojim učenjem.
Prosvijetli moje učitelje, nastavnike i profesore,
a budi na pomoć i mojim školskim prijateljima i prijateljicama.

Utječem Ti se po zaslugama i po zagovoru sv. Josipa Kupertinskoga,
koji je i sam iskusio teškoće učenje i tjeskobe ispita,
ali je doživio i radost da za svoj trud - uz pomoć
svoje drage nebeske Majke Marije - bude nagrađen.

Molim Te, vodi moju pamet, učvrsti moju volju
i potakni velikodušnu zauzetost,
da tako ispunim svoje dužnosti
i zaslužim uspješno položiti ispit pred kojim se nalazim.

Amen.

Sv. Josip Kupertinski (1603-1663)